93 harbinin doğu ve batı cepheleri…


 

Zağra Müftüsünün Hatıraları / Tarihçe-i Vak’a-i Zağra Hüseyin Raci EfendiİZ YAYINCILIK

 Bu kitap, Ttürklerin vatan edebiyatında en samimi yüksek bir şaheserdir…” Bu sözler meşhur edip ve şiirimiz Yahya Kemal Beyatlı ‘ya aittir…

Bu kitap “93 Harbi” diye anılan 1877-78 Moskof Harbi ‘nde Rumeli ‘deki müslüman kardeşlerimizin başına gelenleri bizzat yaşamış olan Zağra Müftüsü Hüseyin Raci Efendi ‘nin hemen o günlerde kaleme aldığı hatıralarıdır…Bu kitap yıkılan büyük devletimiz Osmanlı ‘nın son asrında düşman hücumlarının vahşet ve dahşetinin bir zaptı: masum müslüman halkın çektiği ızdırapların acıklı bir destanıdır…Evet bu kitap ecdadımızdan bizlere bir mektup bir şikayet bir tezallüm bir vasiyettir


 

Yazarı : Mehmed Arif Merhum babamız [Mehmed Arif Bey], Erzurum’da iken, kaderin tecellisiyle milli tarihimizin son acıklı yapraklarını teşkil eden Rusya Savaşı’nda, Anadolu Ordu-yı Hümayunu Mühimme Başkitabeti’nde bulunmuştur. Savaşı başından sonuna kadar görerek, izlenimlerinin sonucunu bir araya toplayıp gelecek nesillere bir ibret olabilmesi için onları bir kitap haline getirmiştir.

 

Milleti saran hastalığı ve sebeplerini de sırası geldikçe açıklamıştır. Mısır’da bulunduğu süre içinde de bilgi sahibi olduğu olayları kısaca ekleyerek meydana getirdiği kitabını Başımıza Gelenler olarak isimlendirmiştir.

20 Nisan 1903

Dava Vekili Celaleddin Arif / Doktor Necmeddin Arif

“Rumeli kıtası, isyan ve savaş ateşiyle yanarken, devletler arası diplomatik haberleşme ve görüşmeler devam etmekteydi. İşin sonunda Rusya ile savaşın kaçınılmaz olduğu anlaşılarak hazırlıklara başlandı. Rumeli kıtasında Tuna ordusunun takviye edilmesine ve çoğaltılmasına çalışılırken, Anadolu tarafında da askerî tertibat ve hazırlıklar yapılıyordu. Akın akın Dördüncü Ordu askerleri silah altına alınarak Erzurum’a doğru gönderiliyordu. Bu sırada, Rusya Devleti de Kafkasya ordusunda aynı hareketi yaparak Gümrü Kalesi’ni askerle doldurmuştu.” bky

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir